Výstavba trafostanic

Zajišťujeme kompletní dodávku kioskových, zděných, sloupových a plechových trafostanic.

Dodávka zahrnuje:
• Vypracování návrhu řešení dle potřeb zákazníka
• Projektovou příprav a vyřízení veškerých formálních náležitostí
• Výstavbu včetně dodávky a montáže technologie
• Uvedení do provozu


kontaktujte nás