O společnosti

Společnost Your energy se zabývá distribucí elektrické energie a současně zajišťuje související technické služby. Je držitelem licence vydané Energetickým regulačním úřadem České republiky na distribuci a obchod s elektřinou. Your energy působí na trhu s energetikou již od roku 2011. Hlavními činnostmi naší společnosti jsou výstavba, provoz a údržba lokálních distribučních soustav a dodávky a montáže energetických zařízení v napěťové hladině od 0,4 kV do 35 kV.

Your energy v dosud převážně monopolním energetickém odvětví rozvíjí vyšší míru konkurenceschopnosti a nabízí svým klientům rozmanitější spektrum nabídek než tradiční distributoři elektrické energie. Také využívá pozice obchodníka na trhu s elektřinou; nakupuje elektrickou energii na volném trhu a prodává ji nájemníkům v cenách tarifů nízkého napětí.

Specializujeme se na činnosti ve třech hlavních oblastech, a to na Vybudování LDS kompletně na klíč, výrobu a dodání rozvaděčů pro měření spotřeby elektrické energie dle požadavků E. ON, PRE, ČEZ a zajištění výstavby trafostanic.

Dosavadní obchodní úspěchy

Specializujeme se na činnosti ve třech hlavních oblastech, a to na Vybudování LDS kompletně na klíč, výrobu a dodání rozvaděčů pro měření spotřeby elektrické energie dle požadavků E. ON, PRE, ČEZ a zajištění výstavby trafostanic.

Your Energy

Naším vůbec prvním projektem je administrativní budova Office Park Nové Butovice, kde byla LDS uvedena do provozu již v roce 2011. Na objektu proběhla výstavba dálkového měření a instalace separátoru u hlavního elektroměru PRE distribuce.

Your Energy

Největším dosavadním projektem naší společnosti je společenské centrum Breda & Weinstein. Provoz centra byl zahájen v roce 2012. Pro toto moderní obchodní centrum, oceněné titulem Stavba roku 2013, prováděla společnost Your energy technický návrh VN a NN rozvaděčů. Dále proběhla instalace dálkového měření, realizovala se výstavba trafostanice i řešení měření a regulace MaR.

Your Energy

Třetím projektem Your energy je obchodní centrum Olomouc City. Provoz lokální distribuční soustavy tu byl zahájen v roce 2013. Po převzetí LDS proběhla výstavba dálkového měření a instalace oddělovače impulzů u hlavního elektroměru ČEZ distribuce. V obchodním centru jsme navrhli a kompletně zrealizovali instalaci LED osvětlení pasáží centra a tím významně snížili energetickou náročnost budovy.

Your Energy

Čtvrtým projektem společnosti je administrativní budova Factory Office Center, kde byl provoz zahájen v říjnu roku 2013. V budově proběhla výstavba dálkového Wi-Fi měření, díky kterému byla budova při instalaci ušetřena mnohých stavebních úprav a s nimi spojeného omezení provozu. Proběhla zde také instalace separátoru u hlavního elektroměru PRE distribuce.

Your Energy

V letech 2014 až 2018 se společnost Your energy starala po energetické stránce také o obchodní centrum Central Most.