LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA (LDS)

Lokální distribuční soustava (LDS) je distribuční soustava, která slouží k připojení koncových odběratelů k elektrické síti a k zajištění dodávek elektřiny pro zákazníka, resp. jeho objekt(y). LDS provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném právě těmito licencemi. Distribuční síť může vzniknout kdekoliv, kde je majitel objektu současně majitelem trafostanice, přes kterou je objekt napájen z nadřazené distribuční soustavy. Nejčastěji se jedná o obchodní centra, průmyslové zóny, bytové komplexy, soubory rodinných domů a mnohé další.

Připojení lokalit k síti elektrické energie

Investorům a projektantům poskytujeme snadné a efektivní řešení připojení k síti elektrické energie budováním LDS. V naší nabídce najdete kompletní službu od zajištění potřebných výkonů elektrické energie pro investiční záměry, připojení k energetické soustavě, projektové dokumentace pro stavební řízení až po finální realizaci a následné provozování lokálních distribučních soustav na vysoké a nízké napěťové hladině.

Připojení k LDS Your energy přináší odběratelům elektrické energie oproti dominantním distributorům mnohé výhody:

● vybudování LDS kompletně na klíč – od vypracování projektové dokumentace, až po připojení k distribuční síti a zprovoznění
● zdroj příjmů ve formě nájemného
● investice do nové technologie

Současně provozovatel LDS garantuje odběratelům smluvenou kvalitu dodávky elektrické energie. Your energy za tímto účelem provádí na LDS údržbu, servis, zákonem dané revize, a v případě poruchy neprodleně zahajuje práce vedoucí k jejímu odstranění.

Jak to vypadá v praxi

Do týdne od prvního kontaktu s Vámi provedeme bezplatnou analýzu Vašeho projektu. Následně zpracujeme návrh řešení a vytvoříme cenovou nabídku přesně na míru pro Vás. Současně připravíme vše potřebné pro udělení licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Vlastní výstavba a realizace projektu na místě (včetně stavebních prací) probíhá do jednoho měsíce v závislosti na struktuře a rozsahu lokální distribuční soustavy.


kontaktujte nás