Dukovany fungují od roku 1985, kryjí pětinu české spotřeby elektřiny

01.05.2020

Výběr informací o historii jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku, která před 35 lety, 3. května 1985, uvedla do provozu první reaktorový blok:

– Plány na výstavbu Dukovan se začaly rýsovat v druhé polovině 60. let ve spolupráci se SSSR. Příslušná mezivládní dohoda byla podepsána v dubnu 1970, kromě výstavby nového zdroje předpokládala i rozšíření elektrárny ve slovenských Jaslovských Bohunicích u Trnavy, budované již od konce 50. let. Právě tam byla už v prosinci 1972 uvedena do provozu první československá jaderná elektrárna, pro technické problémy uzavřená o pouhých pět let později.

více zde: https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/dukovany-funguji-od-roku-1985-kryji-petinu-ceske-spotreby-elektriny

Back to news