ERÚ snižuje administrativní zátěž při schvalování podmínek a metodik souvisejících s evropskými kodexy sítě

26.10.2017

ERÚ zjednodušuje praxi při schvalování návrhů podmínek a metodik, které vyplývají z nařízení přijatých formou rámcových pokynů podle čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009, o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003. Dosavadní postup, jak ukazuje praxe, neúměrně zatěžuje úřad i předkladatele návrhů podle Nařízení CACM (Přidělování kapacit a řízení přetížení) a Nařízení FCA (Přidělování dlouhodobých kapacit). Přístup úřadu byl příliš formalistický a mohl způsobovat právní nejistotu předkladatelů návrhů. ERÚ přitom předpokládá, že v nadcházejících letech bude schvalovat víc než padesát takovýchto dokumentů.


Více zde: https://cz.energyhub.eu/zpravy-z-oboru/28909-eru-snizuje-administrativni-zatez-pri-schvalovani-podminek-a-metodik-souvisejicich-s-evropskymi-kodexy-site

Zpět na seznam všech aktualit