V české elektroenergetice se loni téměř nic nezměnilo

08.06.2017

Tak by mohl znít titulek letošní roční zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o provozu české elektrizační soustavy v roce 2016, protože až na dvě výjimky, jádro a plyn, se žádné výrazné odchylky od předchozího roku neobjevily. Jak se vyvíjely ostatní ukazatele?

Energetický regulační úřad vydal roční zprávu o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 2016. Z ní je v meziročním srovnání patrná zejména mírně klesající výroba a rostoucí spotřeba elektřiny. Ač se v kontextu posledních několika let jedná v obou případech o „rekordní“ hodnoty, spíše než o razantní výkyvy a anomálie jsou to rozdíly v řádu stovek gigawatthodin.

Zatímco celkové hrubá výroba i spotřeba energie kolísá v jednotkách procent, větší změny ve výrobě jsou patrné při bližším pohledu na některé zdroje. Na nižší celkové výrobě se podepsala hlavně delší odstávka jednotlivých bloků obou českých jaderných elektráren, jejichž výroba oproti roku 2015 poklesla o 2 737 GWh (- 10,2 %). Zvýšila se naopak výroba ve zdrojích na fosilní paliva. Nejvíce meziročně stoupla výroba elektřiny ze zemního plynu o 1 444 GWh (+ 73 %) a černého uhlí o 554 GWh (+ 11 %). Výroba hnědouhelných elektráren vzrostla jen nepatrně, o 284 GWh.


Více zde: http://energetika.tzb-info.cz/elektroenergetika/15864-v-ceske-elektroenergetice-se-loni-temer-nic-nezmenilo

Zpět na seznam všech aktualit