Pohledem Aleny Vitáskové: Hladiny napětí

15.05.2017

Elektrizační soustava v Česku je zastoupena přenosovou soustavou a distribučními soustavami. Přenosová soustava zajišťuje jak přenos elektřiny pro celé území státu, tak propojení s elektrizačními soustavami sousedních zemí. Vzájemně tvoří propojený soubor vedení.

V distribučních soustavách se zajišťuje distribuce elektřiny na vymezeném území republiky konkrétním zákazníkům. Jednotlivé soustavy se od sebe liší napěťovými hladinami provozovaných vedení a zařízení. Technické normy rozlišují více napěťových úrovní, přičemž elektrizační soustava je tvořena vedeními a zařízeními na napěťové hladině nízkého, vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Přenosovou soustavu tvoří vedení zvlášť vysokého napětí na napěťové hladině 400 kilovoltů o délce 3724kilometrů, velmi vysokého napětí 220 kV o délce 1909kilometrů a vybraných vedení a zařízení 110 kV měřících 84kilometrů.


Více zde: http://nazory.e15.cz/blogy/blogy-pohledem/pohledem-aleny-vitaskove-hladiny-napeti-1332414

Zpět na seznam všech aktualit