Jak se Brexit podepíše na evropském trhu s energetikou?

10.05.2016

Podle bruselských odborníků se Brexit poměrně zásadně odrazí na energetické politice v Evropě. V prvé řadě střední a východní Evropa ztratí silného spojence, se kterým v Bruselu společně prosazovala právo jednotlivých zemí vybrat si svou vlastní cestu energetické politiky (tj. s důrazem na jadernou energii), zatímco státy jako Rakousko či Německo dlouhodobě usilují o nadnárodní dohled.

Brexit by mohl mj. vést k oslabení pozice Evropské unie při prosazování mezinárodních dohod na ochranu klimatu. Británie jako jedna z prvních zemí vůbec zavedla emisní limity a vždy měla v Bruselu v tomto ohledu silný hlas. Nyní je otázka, zda se Evropské unii podaří dlouhodobé záměry v oblasti emisí udržet.

V neposlední řadě přináší Brexit nejistotu pro investory, kteří nemusí být ochotní riskovat změny v klimatické a energetické politice v Británii. Na druhou stranu Británie si nyní nezávisle na postoji EU může sama zvolit, zda dotacemi podpoří energetické zdroje z obnovitelných či neobnovitelných zdrojů, což se u odborníků setkává s velkým otazníkem.

Nicméně jisté je, že změny se především budou týkat projektů přenosových spojení mezi Evropou a ostrovní Británií; ty jsou nyní garantovány Evropskou komisí, která už nyní avizovala, že rozhodně dojde k jejich přezkoumání, výsledkem čehož může být v lepším případě zpoždění celého projektu.

Zdroj http://www.politico.eu/article/uk-brexit-renewable-energy-hinkley-nuclear-interconnectors-gas-climate-emissions-paris/ .  

Zpět na seznam všech aktualit